Romanian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Dear Mr. President,
Stimate Domnule Preşedinte,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Dear Sir,
Stimate Domnule,
Formal, male recipient, name unknown
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
Dear Sir / Madam,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
Dear Sirs,
Stimaţi Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
To whom it may concern,
În atenţia celor interesaţi,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, male recipient, name known
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
Dear Miss Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dear John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dear John,
Dragă Mihai,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
We are writing to you regarding…
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
We are writing in connection with...
Vă scriem în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
Further to…
În legătură cu...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
With reference to…
Referitor la...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
I am writing to enquire about…
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
I am writing to you on behalf of...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, when writing for someone else
Your company was highly recommended by…
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Would you mind if…
V-ar deranja dacă....
Formal request, tentative
Would you be so kind as to…
Sunteţi amabil să...
Formal request, tentative
I would be most obliged if…
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formal request, tentative
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formal request, very polite
I would be grateful if you could...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formal request, very polite
Would you please send me…
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formal request, polite
We are interested in obtaining/receiving…
Ne interesează să obţinem/primim...
Formal request, polite
I must ask you whether...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formal request, polite
Could you recommend…
Îmi puteţi recomanda...
Formal request, direct
Would you please send me…
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formal request, direct
You are urgently requested to…
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formal request, very direct
We would be grateful if…
V-am fi recunoscători dacă...
Formal request, polite, on behalf of the company
What is your current list price for…
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formal specific request, direct
We are interested in ... and we would like to know ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formal enquiry, direct
We understand from your advertisment that you produce…
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formal enquiry, direct
It is our intention to…
Intenţia noastră este să...
Formal statement of intent, direct
We carefully considered your proposal and…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
We are sorry to inform you that…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

If you need any additional assistance, please contact me.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, very polite
If we can be of any further assistance, please let us know.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, very polite
Thanking you in advance…
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, very polite
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, very polite
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, very polite
Please reply as soon as possible because…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polite
If you require any further information, feel free to contact me.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polite
I look forward to the possibility of working together.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polite
Thank you for your help in this matter.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polite
I look forward to discussing this with you.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
If you require more information ...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
We appreciate your business.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
Please contact me - my direct telephone number is…
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, very direct
I look forward to hearing from you soon.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Less formal, polite
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Regards,
Cu bine,
Informal, between business partners who work together often