Hungarian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Kedves John!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
Továbbá...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Less formal, polite
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who work together often