Turkish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formal, male recipient, name unknown
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formal, female recipient, name unknown
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formal, recipient name and gender unknown
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formal, male recipient, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formal, female recipient, married, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formal, female recipient, single, name known
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Less formal, one has done business with the recipient before
Estimata John,
Sevgili Ali,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formal, to open on behalf of the whole company
Plu al...
...'e istinaden
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kun referenco al...
...'e atfen
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Formal, when writing for someone else
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formal request, tentative
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formal request, tentative
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formal request, tentative
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formal request, very polite
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formal request, very polite
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formal request, polite
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formal request, polite
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formal request, polite
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formal request, direct
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formal request, direct
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formal request, very direct
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Formal specific request, direct
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formal enquiry, direct
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formal enquiry, direct
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formal statement of intent, direct
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formal, very polite
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formal, very polite
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formal, very polite
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formal, very polite
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formal, very polite
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formal, polite
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formal, polite
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formal, polite
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formal, polite
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formal, direct
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formal, direct
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formal, direct
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formal, very direct
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Less formal, polite
Altestime,
Saygılarımızla,
Formal, recipient name unknown
Altestime,
Saygılarımla,
Formal, widely used, recipient known
Altestime,
Saygılar,
Formal, not widely used, recipient name known
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informal, between business partners who work together often