Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hyvä John,
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
Koskien...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Viitaten...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often