Swedish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Arvoisa Herra Presidentti,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Hyvä Herra,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Hyvä Rouva,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Hyvä vastaanottaja,
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Hyvät vastaanottajat,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Hyvät vastaanottajat,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Hyvä herra Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Hyvä rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Hyvä neiti Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Hyvä neiti / rouva Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Hyvä John Smith,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Hyvä John,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Kirjoitamme teille koskien...
Vi skriver till er angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Kirjoitamme teille liittyen...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Koskien...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Viitaten...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Kirjoitan tiedustellakseni...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Olisikohan mahdollista...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formal request, tentative
Olisitteko ystävällisiä ja...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formal request, very polite
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formal request, very polite
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formal request, polite
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Haluan kysyä voisiko...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formal request, polite
Voisitteko suositella...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi ber er omgående att ...
Formal request, very direct
Olisimme kiitollisia jos...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Tavoitteemme on...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Kiittäen jo etukäteen...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, very polite
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polite
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polite
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Jos tarvitsette lisätietoja...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Arvostamme asiakkuuttanne.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Less formal, polite
Ystävällisin terveisin,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Ystävällisin terveisin,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Kunnioittavasti,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Parhain terveisin,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Terveisin,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often