Dutch | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Claude Dubois
Société Lecanada
44, rue des Océans
Ottawa (Ontario) K1A 0A3
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Jacques Durant
Société Labelgique
rue des Fleurs 25
1000 Bruxelles.
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Stéphane Bajon
Société Lasuisse
50 avenue de la République
1500 Genève.
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Clarisse Beaulieu
Société Lafrance
18, rue du Bac
75500 PARIS.
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Monsieur le président,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Monsieur,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Madame,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Madame, Monsieur,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Madame, Monsieur,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Aux principaux concernés,
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Monsieur Dupont,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Mademoiselle Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Madame Dupont,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Monsieur Dupont,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Cher Benjamin,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Nous vous écrivons concernant...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Nous vous écrivons au sujet de...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Suite à...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
En référence à...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
J'écris afin de me renseigner sur...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Je vous écris de la part de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Votre société fut recommandée par...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Si cela ne vous occasionne aucun désagrément...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Auriez-vous l'amabilité de...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Je vous saurai gré de...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Nous vous saurions gré si vous aviez l'obligeance de nous envoyer plus d'informations sur...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Je vous saurai gré de...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Pourriez-vous me faire parvenir...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Nous sommes intéressés par la réception de...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Je me permets de vous demander si...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Pourriez-vous recommander...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Auriez-vous l'obligeance de m'envoyer...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
Nous vous prions de...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Nous vous serions reconnaissants si...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Quelle est votre liste des prix pour...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Nous sommes intéressés par ... et nous désirerions savoir ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Nous comprenons de part votre publicité que vous produisez...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
Notre intention est de...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Nous avons étudié votre proposition avec la plus grande attention et...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Nous regrettons de vous informer que...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Pour toute aide supplémentaire, n'hésitez pas à me contacter.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
N'hésitez pas à nous contacter pour toute une aide supplémentaire.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
En vous remerciant par avance...
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Je vous serais reconnaissant si vous pouviez étudier cette question aussi rapidement que possible.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Merci de me répondre dès que possible, étant donné que...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
N'hésitez pas à me contacter pour davantage d'informations.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Je me réjouis de la possibilité d'une future collaboration.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Merci pour votre aide.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Dans l'attente d'un entretien prochain.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Si vous avez besoin de plus d'informations...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Merci de votre confiance.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Merci de me contacter, mon numéro de téléphone est le...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Dans l'attente de votre réponse.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux.
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Veuillez recevoir mes plus cordiales salutations.
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Veuillez agréer mes salutations distinguées.
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Meilleures salutations,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Cordialement,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often