Polish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Sehr geehrter Herr Präsident,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Sehr geehrte Damen und Herren,
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Lieber Herr Schmidt,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
Lieber Johann,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
Bezug nehmend auf...
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
In Bezug auf...
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
Wären Sie so freundlich...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
Ich möchte Sie fragen, ob...
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
Können Sie ... empfehlen...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Proszę o pilne...
Formal request, very direct
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
Wir beabsichtigen...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
Vielen Dank im Voraus...
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, polite
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
Wir schätzen Sie als Kunde.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
Mit freundlichen Grüßen
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, widely used, recipient known
Hochachtungsvoll
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
Herzliche Grüße
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Grüße
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often