English | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Tisztelt Elnök Úr!
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Tisztelt Uram!
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Uraim!
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyem/Uram!
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kedves John!
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
We are writing in connection with...
Formal, to open on behalf of the whole company
Továbbá...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
A ....ajánlásával ....
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Érdeklődnék, hogy ...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
X nevében írok Önnek ...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Nem bánná, ha ...
Would you mind if…
Formal request, tentative
Lenne olyan szíves, hogy ...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
Le lennék kötelezve, ha ...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Nagyon hálás lennék, ha ...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Would you please send me…
Formal request, polite
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Meg kell kérdeznem, hogy ...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Tudna ajánlani ...
Could you recommend…
Formal request, direct
El tudná nekem küldeni a ...
Would you please send me…
Formal request, direct
Kérem, hogy sürgősen ...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
Hálásak lennék, ha ...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Mi a jelenlegi ára a ....?
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Az a szándékunk, hogy ...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Sajnálattal értesítjük, hogy...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Előre is megköszönve segítségét...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Várom, hogy megbeszéljük
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Ha több információra van szüksége
If you require more information ...
Formal, direct
Értékeljük az Önök üzletét
We appreciate your business.
Formal, direct
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Várom a mihamarabbi válaszát
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Tisztelettel,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Üdvözlettel,
Regards,
Informal, between business partners who work together often