Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Tisztelt Elnök Úr!
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Tisztelt Uram!
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem!
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Tisztelt Uraim!
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Tisztelt Smith Úr!
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Tisztelt Smith Asszony!
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Kedves Smith John!
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Kedves John!
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
Továbbá...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
A ....ajánlásával ....
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Érdeklődnék, hogy ...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
X nevében írok Önnek ...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Nem bánná, ha ...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Lenne olyan szíves, hogy ...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Le lennék kötelezve, ha ...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Nagyon hálás lennék, ha ...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Tudna ajánlani ...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
El tudná nekem küldeni a ...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Kérem, hogy sürgősen ...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Hálásak lennék, ha ...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Mi a jelenlegi ára a ....?
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Az a szándékunk, hogy ...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Előre is megköszönve segítségét...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Várom, hogy megbeszéljük
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Ha több információra van szüksége
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Értékeljük az Önök üzletét
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Várom a mihamarabbi válaszát
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Tisztelettel,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Üdvözlettel,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often