Czech | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

친애하는 사장님께,
Vážený pane prezidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
관계자분들께 드립니다.
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분께 드립니다.
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 김철수님,
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
친애하는 최수정님,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김미나님,
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 신수경님,
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
반가운 김미경님,
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
반가운 철호씨,
Milý Johne,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, to open on behalf of the whole company
....에 관하여 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
....에 대해 말씀드리자면,
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Píši vám, abych vás informoval o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Píši Vám jménem...
Formal, when writing for someone else
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vadilo by Vám, kdyby...
Formal request, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formal request, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formal request, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formal request, very polite
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formal request, very polite
....을 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, polite
....을 받아보고 싶습니다.
Máme zájem o získání/obdržení...
Formal request, polite
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Musím vás požádat, zda...
Formal request, polite
...을 추천해주시겠습니까?
Mohl(a) byste doporučit...
Formal request, direct
...을 보내주시겠습니까?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, direct
신속히 ...을 하십시오.
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formal request, very direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Byli bychom vděční, kdyby...
Formal request, polite, on behalf of the company
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formal specific request, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formal enquiry, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Naším záměrem je, aby...
Formal statement of intent, direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, very polite
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, very polite
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Děkuji Vám předem...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, very polite
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polite
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polite
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polite
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, very direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Těším se na Vaší odpověď.
Less formal, polite
... 드림,
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
... 드림,
Se srdečným pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
... 올림,
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
... 보냄,
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms
... 가,
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, between business partners who work together often