Dutch | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

친애하는 사장님께,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
관계자분들께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분께 드립니다.
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 김철수님,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
친애하는 최수정님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김미나님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 신수경님,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
반가운 김미경님,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
반가운 철호씨,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
....에 관하여 말씀드리자면,
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
....에 대해 말씀드리자면,
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
....을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
....을 받아보고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
...을 추천해주시겠습니까?
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
...을 보내주시겠습니까?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
신속히 ...을 하십시오.
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
... 드림,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
... 올림,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
... 보냄,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
... 가,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often