Polish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, recipient name and gender unknown
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formal, male recipient, name known
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Less formal, one has done business with the recipient before
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formal, to open on behalf of the whole company
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formal, when writing for someone else
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formal request, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formal request, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formal request, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formal request, very polite
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formal request, very polite
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formal request, polite
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formal request, polite
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formal request, polite
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formal request, direct
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formal request, direct
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Formal request, very direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formal request, polite, on behalf of the company
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Formal specific request, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formal enquiry, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formal statement of intent, direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formal, very polite
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formal, polite
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formal, polite
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formal, polite
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formal, very direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Less formal, polite
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formal, recipient name unknown
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formal, widely used, recipient known
... 올림,
Z poważaniem,
Formal, not widely used, recipient name known
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informal, between business partners who are on first-name terms
... 가,
Pozdrawiam,
Informal, between business partners who work together often