Romanian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

친애하는 사장님께,
Stimate Domnule Preşedinte,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule,
Formal, male recipient, name unknown
사모님께 드립니다.
Stimată Doamnă,
Formal, female recipient, name unknown
관계자님께 드립니다.
Stimate Domnule/Doamnă,
Formal, recipient name and gender unknown
관계자분들께 드립니다.
Stimaţi Domni,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
관계자분께 드립니다.
În atenţia celor interesaţi,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
친애하는 김철수님,
Stimate Domnule Ionescu,
Formal, male recipient, name known
친애하는 최수정님,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, female recipient, married, name known
친애하는 김미나님,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formal, female recipient, single, name known
친애하는 신수경님,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
반가운 김미경님,
Dragă Mihai Popescu,
Less formal, one has done business with the recipient before
반가운 철호씨,
Dragă Mihai,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vă scriem în legătură cu...
Formal, to open on behalf of the whole company
....에 관하여 말씀드리자면,
În legătură cu...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
....에 대해 말씀드리자면,
Referitor la...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formal, when writing for someone else
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
V-ar deranja dacă....
Formal request, tentative
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Sunteţi amabil să...
Formal request, tentative
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formal request, tentative
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formal request, very polite
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formal request, very polite
....을 보내주시겠습니까?
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formal request, polite
....을 받아보고 싶습니다.
Ne interesează să obţinem/primim...
Formal request, polite
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formal request, polite
...을 추천해주시겠습니까?
Îmi puteţi recomanda...
Formal request, direct
...을 보내주시겠습니까?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formal request, direct
신속히 ...을 하십시오.
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formal request, very direct
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
V-am fi recunoscători dacă...
Formal request, polite, on behalf of the company
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Formal specific request, direct
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formal enquiry, direct
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formal enquiry, direct
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Intenţia noastră este să...
Formal statement of intent, direct
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formal, very polite
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formal, very polite
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Vă mulţumesc anticipat...
Formal, very polite
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formal, very polite
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formal, very polite
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formal, polite
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formal, polite
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formal, polite
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formal, polite
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formal, direct
더 많은 정보를 원하시면...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formal, direct
당신의 노고에 감사드립니다.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formal, direct
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formal, very direct
곧 답장을 받고 싶습니다.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Less formal, polite
... 드림,
Cu stimă,
Formal, recipient name unknown
... 드림,
Cu sinceritate,
Formal, widely used, recipient known
... 올림,
Cu respect,
Formal, not widely used, recipient name known
... 보냄,
Toate cele bune,
Informal, between business partners who are on first-name terms
... 가,
Cu bine,
Informal, between business partners who work together often