Chinese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们因为...给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Piszemy do Państwa w związku z...
我们写这封信是因为...
Formal, to open on behalf of the whole company
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formal request, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗
Formal request, polite
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formal request, polite
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Proszę o pilne...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Z góry dziękuję...
提前谢谢您…
Formal, very polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, very polite
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Z wyrazami szacunku,
此致
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Pozdrawiam,
祝好
Informal, between business partners who work together often