Esperanto | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Szanowny Panie Prezydencie,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formal, male recipient, name unknown
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
Formal, female recipient, name unknown
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formal, recipient name and gender unknown
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formal, male recipient, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Drogi Tomaszu,
Estimata John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formal, to open on behalf of the whole company
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formal, to open on behalf of the whole company
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formal, when writing for someone else
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formal request, tentative
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formal request, tentative
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formal request, tentative
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formal request, very polite
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formal request, very polite
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, polite
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formal request, polite
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formal request, polite
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formal request, direct
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formal request, direct
Proszę o pilne...
Vi estas urĝe petita al...
Formal request, very direct
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Formal specific request, direct
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formal enquiry, direct
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formal enquiry, direct
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco...
Formal statement of intent, direct
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formal, very polite
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formal, very polite
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formal, very polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formal, very polite
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formal, very polite
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formal, polite
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formal, polite
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formal, polite
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formal, polite
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formal, direct
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas pli informon...
Formal, direct
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas vian negocon.
Formal, direct
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formal, very direct
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Less formal, polite
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formal, recipient name unknown
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Altestime,
Formal, widely used, recipient known
Z poważaniem,
Altestime,
Formal, not widely used, recipient name known
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informal, between business partners who work together often