Swedish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Excelentíssimo Sr. Presidente,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quem possa interessar,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Escrevemos a respeito de...
Vi skriver till er angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Escrevemos em atenção a...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Em relação à/ao ...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Em atenção à/ao...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Escrevo-lhe para saber sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Escrevo-lhe em nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formal request, tentative
Teria a gentileza de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Eu ficaria muito satisfeito se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formal request, very polite
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formal request, very polite
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formal request, polite
Nós estamos interessados em obter/receber...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Devo perguntar-lhe se...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formal request, polite
O senhor poderia recomendar...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formal request, direct
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Vi ber er omgående att ...
Formal request, very direct
Nós ficaríamos agradecidos se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Qual a lista atual de preços de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
É a nossa intenção...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Lamentamos informar que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Tack på förhand...
Formal, very polite
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, very polite
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polite
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polite
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Caso precise de maiores informações...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Nós prezamos o seu negócio.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Eu espero ter notícias suas em breve.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Less formal, polite
Cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Atenciosamente,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Com elevada estima,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Lembranças,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Abraços,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often