Chinese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Stimate Domnule Preşedinte,
尊敬的主席先生,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Stimate Domnule,
尊敬的先生,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
尊敬的女士,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domnule/Doamnă,
尊敬的先生/女士,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimaţi Domni,
尊敬的先生们,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenţia celor interesaţi,
尊敬的收信人,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Ionescu,
尊敬的史密斯先生,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
尊敬的史密斯女士,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Ştefănescu,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Mihai Popescu,
亲爱的约翰 史密斯,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dragă Mihai,
亲爱的约翰,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
我们因为...给您写信
Formal, to open on behalf of the whole company
Vă scriem în legătură cu...
我们写这封信是因为...
Formal, to open on behalf of the whole company
În legătură cu...
因贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Referitor la...
鉴于贵公司...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
我写这封信,想询问关于...的信息
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Vă adresez această scrisoare în numele...
我代表...给您写信
Formal, when writing for someone else
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
...诚挚推荐贵公司
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

V-ar deranja dacă....
请问您是否介意...
Formal request, tentative
Sunteţi amabil să...
您是否能够...
Formal request, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
如果您能...,我将不胜感激
Formal request, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formal request, very polite
Aş fi profund recunoscător dacă...
如果您能… ,我将非常感激
Formal request, very polite
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
您能将…发送给我吗
Formal request, polite
Ne interesează să obţinem/primim...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formal request, polite
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
我必须问您是否...
Formal request, polite
Îmi puteţi recomanda...
您能推荐...吗?
Formal request, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
您能将...发送给我吗?
Formal request, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
请您尽快按要求将...
Formal request, very direct
V-am fi recunoscători dacă...
如果您能...,我们将不胜感激
Formal request, polite, on behalf of the company
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Formal specific request, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formal enquiry, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formal enquiry, direct
Intenţia noastră este să...
我们的意向是...
Formal statement of intent, direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vă anunţăm cu regret faptul că...
很抱歉地通知您...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formal, very polite
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formal, very polite
Vă mulţumesc anticipat...
提前谢谢您…
Formal, very polite
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formal, very polite
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formal, very polite
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formal, polite
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formal, polite
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
我很期待将来有合作的可能性。
Formal, polite
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formal, polite
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
如果您需要更多信息...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
请联系我,我的电话号码是...
Formal, very direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
期待着尽快得到您的回复。
Less formal, polite
Cu stimă,
此致
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
此致
敬礼
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
肃然至上
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
祝好
Informal, between business partners who are on first-name terms
Cu bine,
祝好
Informal, between business partners who work together often