English | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formal, male recipient, name unknown
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formal, female recipient, name unknown
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formal, recipient name and gender unknown
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formal, male recipient, name known
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Dragă Mihai,
Dear John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formal, to open on behalf of the whole company
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formal, to open on behalf of the whole company
În legătură cu...
Further to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Referitor la...
With reference to…
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formal, when writing for someone else
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Formal request, tentative
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Formal request, tentative
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formal request, tentative
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formal request, very polite
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Formal request, very polite
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Formal request, polite
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Formal request, polite
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Formal request, polite
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formal request, direct
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Formal request, direct
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formal request, very direct
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formal request, polite, on behalf of the company
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Formal specific request, direct
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formal enquiry, direct
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formal enquiry, direct
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formal statement of intent, direct
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formal, very polite
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formal, very polite
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formal, very polite
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formal, very polite
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formal, very polite
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formal, polite
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formal, polite
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formal, polite
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formal, polite
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formal, direct
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formal, direct
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formal, direct
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formal, very direct
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Less formal, polite
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formal, recipient name unknown
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formal, widely used, recipient known
Cu respect,
Respectfully yours,
Formal, not widely used, recipient name known
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Cu bine,
Regards,
Informal, between business partners who work together often