Czech | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Уважаемый г-н президент
Vážený pane prezidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Уважаемый г-н ...
Vážený pane,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа
Vážená paní,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Vážený pane/Vážená paní,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Dobrý den,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Vážený pane Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená slečno Smithová,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Vážená paní Smithová,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Milý Johne Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Привет, Иван!
Milý Johne,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Пишем вам по поводу...
Obracíme se na vás ohledně...
Formal, to open on behalf of the whole company
Мы пишем в связи с ...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ввиду...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
В отношении...
V návaznosti na...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Píši vám, abych vás informoval o...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Я пишу от лица..., чтобы...
Píši Vám jménem...
Formal, when writing for someone else
Ваша компания была рекомендована...
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Вы не против, если...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formal request, tentative
Будьте любезны...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formal request, tentative
Буду очень благодарен, если...
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formal request, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formal request, very polite
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formal request, very polite
Не могли бы вы прислать мне...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, polite
Мы заинтересованы в получении...
Máme zájem o získání/obdržení...
Formal request, polite
Вынужден (с)просить вас...
Musím vás požádat, zda...
Formal request, polite
Не могли бы вы посоветовать...
Mohl(a) byste doporučit...
Formal request, direct
Пришлите пожалуйста...
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formal request, direct
Вам необходимо срочно...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formal request, very direct
Мы были бы признательны, если..
Byli bychom vděční, kdyby...
Formal request, polite, on behalf of the company
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Formal specific request, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formal enquiry, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formal enquiry, direct
Мы намерены...
Naším záměrem je, aby...
Formal statement of intent, direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Je nám líto vás informovat, že...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formal, very polite
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formal, very polite
Заранее спасибо...
Děkuji Vám předem...
Formal, very polite
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, very polite
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formal, very polite
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formal, polite
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formal, polite
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Těším se na možnou spolupráci.
Formal, polite
Спасибо за помощь в этом деле.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formal, polite
Я хотел бы обсудить это с вами
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Vážíme si vaší práce.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formal, very direct
Надеюсь на скорый ответ
Těším se na Vaší odpověď.
Less formal, polite
С уважением...
S pozdravem,
Formal, recipient name unknown
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
S úctou,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Se srdečným pozdravem,
Informal, between business partners who are on first-name terms
С уважением...
S pozdravem, / Zdravím,
Informal, between business partners who work together often