Swedish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Уважаемый г-н президент
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Уважаемый г-н ...
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Уважаемая госпожа
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Уважаемые...
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Уважаемые...
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Уважаемые...
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Уважаемый г-н Смидт
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Уважаемая г-жа Смидт
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Уважаемый...
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Привет, Иван!
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Пишем вам по поводу...
Vi skriver till er angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Мы пишем в связи с ...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Ввиду...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
В отношении...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Я пишу от лица..., чтобы...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Ваша компания была рекомендована...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Вы не против, если...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formal request, tentative
Будьте любезны...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Буду очень благодарен, если...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formal request, very polite
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formal request, very polite
Не могли бы вы прислать мне...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formal request, polite
Мы заинтересованы в получении...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Вынужден (с)просить вас...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formal request, polite
Не могли бы вы посоветовать...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formal request, direct
Пришлите пожалуйста...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Вам необходимо срочно...
Vi ber er omgående att ...
Formal request, very direct
Мы были бы признательны, если..
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Мы намерены...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Заранее спасибо...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, very polite
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polite
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polite
Спасибо за помощь в этом деле.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Я хотел бы обсудить это с вами
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Если вам необходимо больше информации...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Мы ценим ваш вклад
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Надеюсь на скорый ответ
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Less formal, polite
С уважением...
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
С уважением...
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
С уважением ваш...
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
С уважением...
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
С уважением...
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often