Swedish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Distinguido Sr. Presidente:
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Distinguido Señor:
Bäste herrn,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Bästa fru,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Bästa herr eller fru,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Bästa herrar,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Bäste herr Smith,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Bästa fröken Smith,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Bästa fru Smith,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimado Sr. Pérez:
Bäste John Smith,
Less formal, one has done business with the recipient before
Querido Juan:
Bäste John,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Vi skriver till er angående ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Le escribimos en referencia a...
Vi skriver i samband med ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Con relación a...
Vidare till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
En referencia a...
Med hänvisning till ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Escribo para pedir información sobre...
Jag skriver för att fråga om ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Le escribo en nombre de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formal, when writing for someone else
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

¿Sería posible...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formal request, tentative
¿Tendría la amabilidad de...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formal request, tentative
Me complacería mucho si...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formal request, tentative
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formal request, very polite
Le agradecería enormemente si pudiera...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formal request, very polite
¿Podría enviarme...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formal request, polite
Estamos interesados en obtener/recibir...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formal request, polite
Me atrevo a preguntarle si...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formal request, polite
¿Podría recomendarme...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formal request, direct
¿Podría enviarme...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formal request, direct
Se le insta urgentemente a...
Vi ber er omgående att ...
Formal request, very direct
Estaríamos muy agradecidos si...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formal request, polite, on behalf of the company
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Formal specific request, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formal enquiry, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formal enquiry, direct
Es nuestra intención...
Vi har för avsikt att ...
Formal statement of intent, direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Lamentamos informarle que...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formal, very polite
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formal, very polite
Le agradecemos de antemano...
Tack på förhand...
Formal, very polite
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formal, very polite
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formal, very polite
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formal, polite
Si requiere más información no dude en contactarme.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formal, polite
Me complace la idea de trabajar juntos.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formal, polite
Gracias por su ayuda en este asunto.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formal, polite
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formal, direct
Si requiere más información...
Om ni behöver mer information ...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formal, very direct
Espero tener noticias de usted pronto.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Less formal, polite
Se despide cordialmente,
Med vänlig hälsning,
Formal, recipient name unknown
Atentamente,
Med vänliga hälsningar,
Formal, widely used, recipient known
Respetuosamente,
Med vänlig hälsning,
Formal, not widely used, recipient name known
Saludos,
Vänliga hälsningar,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Saludos,
Hälsningar,
Informal, between business partners who work together often