Vietnamese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Distinguido Sr. Presidente:
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Distinguido Señor:
Thưa ông,
Formal, male recipient, name unknown
Distinguida Señora:
Thưa bà,
Formal, female recipient, name unknown
Distinguidos Señores:
Thưa ông/bà,
Formal, recipient name and gender unknown
Apreciados Señores:
Thưa các ông bà,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
A quien pueda interesar
Thưa ông/bà,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Apreciado Sr. Pérez:
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formal, male recipient, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, married, name known
Apreciada Srta. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, single, name known
Apreciada Sra. Pérez:
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Estimado Sr. Pérez:
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Less formal, one has done business with the recipient before
Querido Juan:
Gửi ông A,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formal, to open on behalf of the whole company
Le escribimos en referencia a...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formal, to open on behalf of the whole company
Con relación a...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
En referencia a...
Về việc/vấn đề...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Escribo para pedir información sobre...
Tôi viết thư này để nói về...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Le escribo en nombre de...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formal, when writing for someone else
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

¿Sería posible...
Liệu ông/bà có phiền...
Formal request, tentative
¿Tendría la amabilidad de...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formal request, tentative
Me complacería mucho si...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formal request, tentative
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formal request, very polite
Le agradecería enormemente si pudiera...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formal request, very polite
¿Podría enviarme...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formal request, polite
Estamos interesados en obtener/recibir...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formal request, polite
Me atrevo a preguntarle si...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formal request, polite
¿Podría recomendarme...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formal request, direct
¿Podría enviarme...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formal request, direct
Se le insta urgentemente a...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formal request, very direct
Estaríamos muy agradecidos si...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formal request, polite, on behalf of the company
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Formal specific request, direct
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formal enquiry, direct
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formal enquiry, direct
Es nuestra intención...
Chúng tôi dự định...
Formal statement of intent, direct
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Lamentamos informarle que...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, very polite
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formal, very polite
Le agradecemos de antemano...
Xin chân thành cảm ơn...
Formal, very polite
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formal, very polite
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formal, very polite
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formal, polite
Si requiere más información no dude en contactarme.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formal, polite
Me complace la idea de trabajar juntos.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formal, polite
Gracias por su ayuda en este asunto.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formal, polite
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formal, direct
Si requiere más información...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formal, direct
Apreciamos hacer negocios con usted.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formal, direct
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formal, very direct
Espero tener noticias de usted pronto.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Less formal, polite
Se despide cordialmente,
Kính thư,
Formal, recipient name unknown
Atentamente,
Kính thư,
Formal, widely used, recipient known
Respetuosamente,
Trân trọng,
Formal, not widely used, recipient name known
Saludos,
Thân ái,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Saludos,
Thân ái,
Informal, between business partners who work together often