Dutch | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Geachte heer President
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Geachte heer
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Geachte mevrouw
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Geachte heer, mevrouw
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Geachte dames en heren
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Geachte dames en heren
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Beste meneer Jansen
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Beste Jan
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till er angående ...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Met betrekking tot ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
Ten aanzien van ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Zou u het erg vinden om ...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formal request, very polite
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formal request, polite
Jag måste fråga er om/angående ...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formal request, polite
Skulle ni kunna rekommendera ...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formal request, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formal request, direct
Vi ber er omgående att ...
U wordt dringend verzocht ...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Het is ons oogmerk om ...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Bij voorbaat dank.
Formal, very polite
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formal, polite
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Wij waarderen u als klant.
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Ik hoor graag van u.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Met vriendelijke groet,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Met vriendelijke groet,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Hoogachtend,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Met de beste groeten,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Groeten,
Informal, between business partners who work together often