Korean | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
친애하는 사장님께,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
관계자님께 드립니다.
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
사모님께 드립니다.
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
관계자님께 드립니다.
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
관계자분들께 드립니다.
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
관계자분께 드립니다.
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
친애하는 김철수님,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
친애하는 최수정님,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
친애하는 김미나님,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
친애하는 신수경님,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
반가운 김미경님,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
반가운 철호씨,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till er angående ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formal request, very polite
Kunde ni vänligen skicka mig ...
....을 보내주시겠습니까?
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formal request, polite
Jag måste fråga er om/angående ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formal request, polite
Skulle ni kunna rekommendera ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formal request, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
...을 보내주시겠습니까?
Formal request, direct
Vi ber er omgående att ...
신속히 ...을 하십시오.
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formal, very polite
Tack på förhand...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formal, very polite
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formal, polite
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
... 드림,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
... 드림,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
... 올림,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
... 보냄,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
... 가,
Informal, between business partners who work together often