Portuguese | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Sr. Vítor Silva
Posto Brasil
Av. Alagoas 546
Bairro Alegria
Vitória da Conquista-BA
45025-440
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Excelentíssimo Sr. Presidente,
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quem possa interessar,
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Prezado Vítor,
Caro Vítor,
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till er angående ...
Escrevemos a respeito de...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Escrevemos em atenção a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Em relação à/ao ...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
Em atenção à/ao...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Escrevo-lhe para saber sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Escrevo-lhe em nome de...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Sua empresa foi altamente recomendada por...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
O senhor se importaria se...(masculino)
A senhora se importaria se...(feminino)
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Teria a gentileza de...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Eu ficaria muito satisfeito se...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Nós apreciaríamos se o senhor pudesse nos enviar informações mais detalhadas sobre...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Eu agradeceria se o senhor pudesse...
Formal request, very polite
Kunde ni vänligen skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, enviar-me...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Nós estamos interessados em obter/receber...
Formal request, polite
Jag måste fråga er om/angående ...
Devo perguntar-lhe se...
Formal request, polite
Skulle ni kunna rekommendera ...
O senhor poderia recomendar...
Formal request, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
O senhor/A senhora poderia, por favor, me enviar...
Formal request, direct
Vi ber er omgående att ...
O senhor/A senhora é urgentemente requesitado a...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Nós ficaríamos agradecidos se...
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Qual a lista atual de preços de...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Nós estamos interessados em...e gostaríamos de saber...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Nós percebemos pelo seu anúncio que o senhor (a empresa) produz...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
É a nossa intenção...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Nós analisamos sua proposta com atenção e...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informar que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Caso necessite de qualquer assistência extra, por favor entre em contato.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Se pudermos ser úteis de qualquer outra forma, informe-nos por favor.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Desde já agradeço...(singular)
Desde já agradecemos...(plural)
Formal, very polite
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Caso necessite de qualquer outra informação, não hesite em me contactar.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Eu apreciaria se o senhor analisasse esta questão o mais rápido possível.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Por favor, responda o mais rápido possível, pois...
Formal, polite
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Caso necessite de maiores informações, não hesite em me contactar.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Eu espero que possamos trabalhar em parceria.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Obrigado por sua ajuda com esta questão.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Aguardo a oportunidade de discutirmos sobre isto.
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
Caso precise de maiores informações...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Nós prezamos o seu negócio.
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor entre em contato comigo. Meu número de telefone direto é...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Eu espero ter notícias suas em breve.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Atenciosamente,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Com elevada estima,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Lembranças,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Abraços,
Informal, between business partners who work together often