Russian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Уважаемый г-н президент
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Уважаемый г-н ...
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Уважаемая госпожа
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Уважаемый...
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Привет, Иван!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till er angående ...
Пишем вам по поводу...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Мы пишем в связи с ...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Ввиду...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
В отношении...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Я пишу от лица..., чтобы...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Ваша компания была рекомендована...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Вы не против, если...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Будьте любезны...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Буду очень благодарен, если...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Formal request, very polite
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Не могли бы вы прислать мне...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Мы заинтересованы в получении...
Formal request, polite
Jag måste fråga er om/angående ...
Вынужден (с)просить вас...
Formal request, polite
Skulle ni kunna rekommendera ...
Не могли бы вы посоветовать...
Formal request, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
Пришлите пожалуйста...
Formal request, direct
Vi ber er omgående att ...
Вам необходимо срочно...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Мы были бы признательны, если..
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Мы намерены...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Заранее спасибо...
Formal, very polite
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Formal, polite
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Спасибо за помощь в этом деле.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Я хотел бы обсудить это с вами
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
Если вам необходимо больше информации...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Мы ценим ваш вклад
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Надеюсь на скорый ответ
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
С уважением...
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
С уважением...
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
С уважением ваш...
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
С уважением...
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
С уважением...
Informal, between business partners who work together often