Spanish | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Distinguido Sr. Presidente:
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formal, male recipient, name unknown
Bästa fru,
Distinguida Señora:
Formal, female recipient, name unknown
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formal, recipient name and gender unknown
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, male recipient, name known
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, married, name known
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, female recipient, single, name known
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Bäste John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Less formal, one has done business with the recipient before
Bäste John,
Querido Juan:
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Vi skriver till er angående ...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vi skriver i samband med ...
Le escribimos en referencia a...
Formal, to open on behalf of the whole company
Vidare till ...
Con relación a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Med hänvisning till ...
En referencia a...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Jag skriver för att fråga om ...
Escribo para pedir información sobre...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Le escribo en nombre de...
Formal, when writing for someone else
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
¿Sería posible...
Formal request, tentative
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
¿Tendría la amabilidad de...
Formal request, tentative
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Me complacería mucho si...
Formal request, tentative
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formal request, very polite
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formal request, very polite
Kunde ni vänligen skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formal request, polite
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formal request, polite
Jag måste fråga er om/angående ...
Me atrevo a preguntarle si...
Formal request, polite
Skulle ni kunna rekommendera ...
¿Podría recomendarme...
Formal request, direct
Skulle ni kunna skicka mig ...
¿Podría enviarme...
Formal request, direct
Vi ber er omgående att ...
Se le insta urgentemente a...
Formal request, very direct
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formal request, polite, on behalf of the company
Vad är ert nuvarande listpris för ...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Formal specific request, direct
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formal enquiry, direct
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formal enquiry, direct
Vi har för avsikt att ...
Es nuestra intención...
Formal statement of intent, direct
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Lamentamos informarle que...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formal, very polite
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formal, very polite
Tack på förhand...
Le agradecemos de antemano...
Formal, very polite
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formal, very polite
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formal, very polite
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formal, polite
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formal, polite
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formal, polite
Tack för hjälpen med detta ärende.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formal, polite
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formal, direct
Om ni behöver mer information ...
Si requiere más información...
Formal, direct
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formal, direct
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formal, very direct
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Espero tener noticias de usted pronto.
Less formal, polite
Med vänlig hälsning,
Se despide cordialmente,
Formal, recipient name unknown
Med vänliga hälsningar,
Atentamente,
Formal, widely used, recipient known
Med vänlig hälsning,
Respetuosamente,
Formal, not widely used, recipient name known
Vänliga hälsningar,
Saludos,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Hälsningar,
Saludos,
Informal, between business partners who work together often