Hungarian | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Tisztelt Elnök Úr!
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Thưa ông,
Tisztelt Uram!
Formal, male recipient, name unknown
Thưa bà,
Tisztelt Hölgyem!
Formal, female recipient, name unknown
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient name and gender unknown
Thưa các ông bà,
Tisztelt Uraim!
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Thưa ông/bà,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Tisztelt Smith Úr!
Formal, male recipient, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, married, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, single, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
Tisztelt Smith Asszony!
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Kedves Smith John!
Less formal, one has done business with the recipient before
Gửi ông A,
Kedves John!
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formal, to open on behalf of the whole company
Liên quan tới việc/vấn đề...
Továbbá...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Về việc/vấn đề...
A ....ajánlásával ....
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Tôi viết thư này để nói về...
Érdeklődnék, hogy ...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Tôi xin thay mặt... viết thư này
X nevében írok Önnek ...
Formal, when writing for someone else
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Liệu ông/bà có phiền...
Nem bánná, ha ...
Formal request, tentative
Không biết ông/bà có vui lòng...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formal request, tentative
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Le lennék kötelezve, ha ...
Formal request, tentative
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formal request, very polite
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formal request, very polite
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formal request, polite
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formal request, polite
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formal request, polite
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Tudna ajánlani ...
Formal request, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formal request, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formal request, very direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Hálásak lennék, ha ...
Formal request, polite, on behalf of the company
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Mi a jelenlegi ára a ....?
Formal specific request, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formal enquiry, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formal enquiry, direct
Chúng tôi dự định...
Az a szándékunk, hogy ...
Formal statement of intent, direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formal, very polite
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formal, very polite
Xin chân thành cảm ơn...
Előre is megköszönve segítségét...
Formal, very polite
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formal, very polite
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formal, very polite
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formal, polite
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formal, polite
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formal, polite
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formal, polite
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Várom, hogy megbeszéljük
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Ha több információra van szüksége
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Értékeljük az Önök üzletét
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formal, very direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Várom a mihamarabbi válaszát
Less formal, polite
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, recipient name unknown
Kính thư,
Tisztelettel,
Formal, widely used, recipient known
Trân trọng,
Tisztelettel,
Formal, not widely used, recipient name known
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who are on first-name terms
Thân ái,
Üdvözlettel,
Informal, between business partners who work together often