Thai | Phrases - Business | Letter

Letter - Address

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
คุณ J. Rhodes
บริษัท Rhodes & Rhodes
212 ถนน Silverback Drive
แคลิฟอร์เนียสปริงส์ CA 92926
American address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + state abbreviation + zip code
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
นาย Adam Smith
บริษัท Smith's Plastics
ถนนที่ 8 ถนน Crossfield br>Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
British and Irish address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Town/city name
County
Postal code
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
กรรมการจัดการ
บริษัทไฟท์สตาร์
ถนนเลขที่ 155 ถนน Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Canadian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of town + province abbreviation + postal code
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
นางสาว Celia Jones
บริษัท TZ Motors
ถนนเลขที่47 ถนนHerbert
จังหวัด Floreat
Perth WA 6018
Australian address format:
Name of recipient
Company name
Street number + street name
Name of province
Town/city name + postal code
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
นางสาว L. Marshall
บริษัทAquatechnics Ltd.
ถนนเลขที่745 ถนนKing Street
West End
Wellington 0680
New Zealand address format:
Name of recipient
Company name
Number + street name
Suburb/RD number/PO box
Town/city + postal code
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
นาย N. Summerbee
บริษัทTyres of Manhattan.
ถนนเลขที่ 335 ถนนหลัก
New York NY 92926
Standard English Address format: name of recipient, company name, street number + street name, name of town + region/state + zip/postal code.

Letter - Opening

Kính gửi ngài Chủ tịch,
เรียน ท่านประธานาธิบดี
Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name
Thưa ông,
เรียนท่าน
Formal, male recipient, name unknown
Thưa bà,
เรียนท่าน
Formal, female recipient, name unknown
Thưa ông/bà,
เรียนท่าน
Formal, recipient name and gender unknown
Thưa các ông bà,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, when addressing several unknown people or a whole department
Thưa ông/bà,
ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
Formal, recipient/s name and gender completely unknown
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, male recipient, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, married, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, single, name known
Kính gửi bà Trần Thị B,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, female recipient, name known, marital status unknown
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Less formal, one has done business with the recipient before
Gửi ông A,
เรียน จอห์น
Informal, one is personal friends with the recipient, relatively uncommon
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
เราได้เขียนจดหมายมาหาของคุณเนื่องมาจาก...
Formal, to open on behalf of the whole company
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
เราเขียนต่อเนื่องมาจาก...
Formal, to open on behalf of the whole company
Liên quan tới việc/vấn đề...
เพิ่มเข้ามาจาก...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Về việc/vấn đề...
อ้างอิงมาจาก...
Formal, to open regarding something you have seen from the company you are contacting
Tôi viết thư này để nói về...
ฉันเขียนจดหมายมาเพื่อถามว่า...
Less formal, to open on behalf of yourself for your company
Tôi xin thay mặt... viết thư này
ฉันเขียนถึงคุณมาในฐานะของ...
Formal, when writing for someone else
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
บริษัทของคุณนั้นได้รับการแนะนำมาจาก...
Formal, polite way of opening

Letter - Main Body

Liệu ông/bà có phiền...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formal request, tentative
Không biết ông/bà có vui lòng...
คุณถือหรือเปล่าถ้า...
Formal request, tentative
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้า...
Formal request, tentative
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณสามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดเกี่ยวกับ...
Formal request, very polite
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
ฉันจะรู้สึกดีใจอย่างมากถ้าคุณ...
Formal request, very polite
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
คุณช่วยส่ง...ให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formal request, polite
Chúng tôi rất quan tâm tới...
เราสนใจที่จะได้รับ...
Formal request, polite
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
ฉันต้องถามคุณว่า...
Formal request, polite
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
คุณช่วยแนะนำ...
Formal request, direct
Ông/bà vui lòng gửi...
คุณช่วยกรุณาส่ง...มาให้ฉันหน่อยได้ไหม
Formal request, direct
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
คุณได้ถูกขอคำร้องให้...
Formal request, very direct
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
เราจะดีใจเป็นอย่างมากถ้า...
Formal request, polite, on behalf of the company
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
ราคาลิสต์ปัจจัยของคุณใน...
Formal specific request, direct
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
เราสนใจใน...และเราต้องการที่จะรู้ว่า...
Formal enquiry, direct
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
เราเข้าใจจากโฆษณาว่าคุณผลิต...
Formal enquiry, direct
Chúng tôi dự định...
มันเป็นจุดมุ่งหมายของเราที่...
Formal statement of intent, direct
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
เราได้พิจารณาคำขอคุณอย่างจริงจังและ...
Formal, leading to a decision regarding a business deal
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
เราขอโทษที่ต้องบอกคุณว่า...
Formal, rejection of a business deal or showing no interest in an offer

Letter - Closing

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, very polite
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
ถ้าเราสามารถช่วยเหลือคุณเพิ่มได้อีก กรุณาติดต่อมาที่เรา
Formal, very polite
Xin chân thành cảm ơn...
ขอขอบพระคุณล่วงหน้า
Formal, very polite
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม อย่าลังเลที่จะติดต่อฉันมา
Formal, very polite
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
ฉันจะดีใจเป็นอย่างมากถ้าคุณช่วยดูเกี่ยวกับประเด็นนี้อย่างรวดเร็วที่สุด
Formal, very polite
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
กรุณาตอบอย่างรวดเร็วที่สุดเพราะ...
Formal, polite
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม กรุณาติดต่อมาที่ฉัน
Formal, polite
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอโอกาสที่เราจะได้ร่วมมือกัน
Formal, polite
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
ขอบคุณที่ช่วยเหลือเราเกี่ยวกับประเด็นนี้
Formal, polite
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะมาอภิปรายกับคุณ
Formal, direct
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
ถ้าคุณต้องการข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม...
Formal, direct
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
เราซาบซึ้งกับธุรกิจของคุณมาก...
Formal, direct
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
กรุณาติดต่อฉัน - เบอร์โทรศัพท์โดยตรงคือ...
Formal, very direct
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอคุณอีกครั้ง
Less formal, polite
Kính thư,
ด้วยความเคารพ
Formal, recipient name unknown
Kính thư,
ขอแสดงความนับถือ
Formal, widely used, recipient known
Trân trọng,
ด้วยความเคารพ
Formal, not widely used, recipient name known
Thân ái,
ด้วยความเคารพ
Informal, between business partners who are on first-name terms
Thân ái,
ด้วยความนับถือ
Informal, between business partners who work together often