Greek | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Předseda představenstva a generální ředitel
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
UK, the financial head of a business
Generální ředitel (CEO)
Διευθύνων Σύμβουλος
US, the financial head of a business
Marketingový ředitel
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Employee responsible for marketing department
Obchodní ředitel
Διευθυντής Πωλήσεων
Employee responsible for sales department
Ředitel servisu / klientských služeb
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Employee responsible for client services department
Personální ředitel
Διευθυντής Προσωπικού
US, employee responsible for other employees' queries
Personální ředitel
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
UK, employee responsible for other employees' queries
Office Manager
Υπεύθυνος Γραφείου
Employee responsible for a specific office
Tajemník společnosti
Γραμματέας της Εταιρείας
Employee responsible for business correspondence
Hlavní účetní
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Employee responsible for business finances
Ředitel informačních technologií
Τεχνικός Διευθυντής
Employee responsible for IT and communications services
Vedoucí výzkumu a vývoje
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Employee responsible for new product development
Produkční ředitel
Διευθυντής παραγωγής
Employee responsible for the production of products
Ředitel továrny
Διευθυντής Εργοστασίου
Employee responsible for the running of the factory where the product is made