Russian | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Předseda představenstva a generální ředitel
Фин. дир. (финансовый директор)
UK, the financial head of a business
Generální ředitel (CEO)
Ген. дир. (генеральный директор)
US, the financial head of a business
Marketingový ředitel
Главный маркетолог
Employee responsible for marketing department
Obchodní ředitel
Главный менеджер по продажам
Employee responsible for sales department
Ředitel servisu / klientských služeb
Менеджер по работе с клиентами
Employee responsible for client services department
Personální ředitel
Директор по персоналу
US, employee responsible for other employees' queries
Personální ředitel
Менеджер по персоналу
UK, employee responsible for other employees' queries
Office Manager
Офис менеджер
Employee responsible for a specific office
Tajemník společnosti
Секретарь
Employee responsible for business correspondence
Hlavní účetní
Бухгалтер
Employee responsible for business finances
Ředitel informačních technologií
Технический директор
Employee responsible for IT and communications services
Vedoucí výzkumu a vývoje
Ресерч-менеджер
Employee responsible for new product development
Produkční ředitel
Производственный директор
Employee responsible for the production of products
Ředitel továrny
Директов завода
Employee responsible for the running of the factory where the product is made