Swedish | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Předseda představenstva a generální ředitel
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
UK, the financial head of a business
Generální ředitel (CEO)
styrelseordförande och verkställande direktör (VD)
US, the financial head of a business
Marketingový ředitel
marknadsföringschef
Employee responsible for marketing department
Obchodní ředitel
försäljningschef
Employee responsible for sales department
Ředitel servisu / klientských služeb
kundservicechef
Employee responsible for client services department
Personální ředitel
personalchef
US, employee responsible for other employees' queries
Personální ředitel
personalchef
UK, employee responsible for other employees' queries
Office Manager
kontorschef
Employee responsible for a specific office
Tajemník společnosti
chefskamrer
Employee responsible for business correspondence
Hlavní účetní
ekonomichef
Employee responsible for business finances
Ředitel informačních technologií
IT-chef
Employee responsible for IT and communications services
Vedoucí výzkumu a vývoje
forsknings- och utvecklingschef
Employee responsible for new product development
Produkční ředitel
produktionschef
Employee responsible for the production of products
Ředitel továrny
fabrikschef
Employee responsible for the running of the factory where the product is made