Czech | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Předseda představenstva a generální ředitel
UK, the financial head of a business
Διευθύνων Σύμβουλος
Generální ředitel (CEO)
US, the financial head of a business
Διευθυντής Μάρκετινγκ
Marketingový ředitel
Employee responsible for marketing department
Διευθυντής Πωλήσεων
Obchodní ředitel
Employee responsible for sales department
Διευθυντής υπηρεσιών πελατών
Ředitel servisu / klientských služeb
Employee responsible for client services department
Διευθυντής Προσωπικού
Personální ředitel
US, employee responsible for other employees' queries
Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
Personální ředitel
UK, employee responsible for other employees' queries
Υπεύθυνος Γραφείου
Office Manager
Employee responsible for a specific office
Γραμματέας της Εταιρείας
Tajemník společnosti
Employee responsible for business correspondence
Προϊστάμενος Λογιστηρίου
Hlavní účetní
Employee responsible for business finances
Τεχνικός Διευθυντής
Ředitel informačních technologií
Employee responsible for IT and communications services
Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης
Vedoucí výzkumu a vývoje
Employee responsible for new product development
Διευθυντής παραγωγής
Produkční ředitel
Employee responsible for the production of products
Διευθυντής Εργοστασίου
Ředitel továrny
Employee responsible for the running of the factory where the product is made