Czech | Phrases - Business | Occupational Titles

Letter | E-Mail | Invoice | Order | Appointments | Reservations | Abbreviations | Occupational Titles

Occupational Titles - Business Titles

Фин. дир. (финансовый директор)
Předseda představenstva a generální ředitel
UK, the financial head of a business
Ген. дир. (генеральный директор)
Generální ředitel (CEO)
US, the financial head of a business
Главный маркетолог
Marketingový ředitel
Employee responsible for marketing department
Главный менеджер по продажам
Obchodní ředitel
Employee responsible for sales department
Менеджер по работе с клиентами
Ředitel servisu / klientských služeb
Employee responsible for client services department
Директор по персоналу
Personální ředitel
US, employee responsible for other employees' queries
Менеджер по персоналу
Personální ředitel
UK, employee responsible for other employees' queries
Офис менеджер
Office Manager
Employee responsible for a specific office
Секретарь
Tajemník společnosti
Employee responsible for business correspondence
Бухгалтер
Hlavní účetní
Employee responsible for business finances
Технический директор
Ředitel informačních technologií
Employee responsible for IT and communications services
Ресерч-менеджер
Vedoucí výzkumu a vývoje
Employee responsible for new product development
Производственный директор
Produkční ředitel
Employee responsible for the production of products
Директов завода
Ředitel továrny
Employee responsible for the running of the factory where the product is made