German | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Vi overveje et køb af...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formal, tentative
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formal, very polite
Vi vil gerne angive en ordre.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formal, polite
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formal, polite
Vedlagt vil du finde din ordre
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formal, polite
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formal, polite
Vi angiver hermed en ordre på...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formal, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formal, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formal, very direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formal, polite

Order - Confirming

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formal, polite
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formal, very polite
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formal, polite
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formal, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formal, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formal, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formal, polite
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formal, direct
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formal, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formal, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formal, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formal, direct

Order - Changing order details

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formal, polite
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formal, polite
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formal, polite
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formal, polite
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formal, polite

Order - Cancelling

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formal, very polite
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formal, very polite
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formal, polite
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formal, polite
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formal, polite
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formal, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formal, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formal, very direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formal, very direct