Spanish | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Vi overveje et køb af...
Estamos considerando adquirir...
Formal, tentative
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Estamos complacidos de hacer un pedido con su compañía por...
Formal, very polite
Vi vil gerne angive en ordre.
Quisiéramos hacer un pedido.
Formal, polite
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Adjunto se encuentra el pedido de nuestra empresa de...
Formal, polite
Vedlagt vil du finde din ordre
Adjunto encontrará nuestro pedido...
Formal, polite
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Tendremos una demanda constante de..., así que quisiéramos hacer un pedido de...
Formal, polite
Vi angiver hermed en ordre på...
Aquí se adjunta nuestro pedido de...
Formal, direct
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Deseamos adquirir...
Formal, direct
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
¿Le convendría aceptar y hacer un pedido de... al precio de... por...?
Formal, very direct
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Quedamos a la espera de su confirmación. Por favor envíe la confirmación por escrito.
Formal, polite

Order - Confirming

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
¿Podría, por favor, confirmar la fecha de envío y el precio por fax?
Formal, polite
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Su pedido será procesado tan rápido como sea posible.
Formal, very polite
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Su pedido está siendo procesado y esperamos que esté listo para ser enviado antes del...
Formal, polite
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Basados en nuestro acuerdo verbal, le estamos enviando el contrato que debe firmar.
Formal, direct
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Adjuntas encontrará dos copias del contrato.
Formal, direct
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Por favor, devuelva una copia del contrato firmada antes de cumplirse 10 días de la fecha de recepción.
Formal, direct
Vi bekræfter hermed din ordre.
Por medio de la presente confirmamos su pedido.
Formal, polite
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Notificación para confirmar el pedido verbal de la fecha...
Formal, direct
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Aceptamos los términos de pago y confirmamos que el pago se hará por medio de una carta de crédito irrevocable / de un giro postal internacional / transferencia bancaria.
Formal, direct
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Acabamos de recibir su fax y podemos confirmar su pedido como está especificado.
Formal, direct
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Haremos este pedido de prueba con la condición de que el envío debe realizarse antes de...
Formal, direct
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Su pedido será despachado en... días/semanas/meses.
Formal, direct

Order - Changing order details

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
¿Sería posible reducir nuestro pedido de... a...
Formal, polite
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
¿Sería posible aumentar nuestro pedido de... a...
Formal, polite
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
¿Sería posible retrasar nuestro pedido hasta el...
Formal, polite
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Lamentablemente, debemos informarle que no podremos entregar la mercancía hasta...
Formal, polite
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Lamentamos tener que informarle que este pedido no podrá ser enviado mañana.
Formal, polite

Order - Cancelling

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Lamentamos informarle que tendremos que hacer nuestro pedido con otra compañía.
Formal, very polite
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Lamentamos informarle que ya hemos hecho nuestro pedido con otra compañía.
Formal, very polite
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Lamentablemente estos artículos no se encuentran disponibles / están agotados, por lo tanto, tendremos que cancelar su pedido.
Formal, polite
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Lamentablemente sus condiciones no son lo suficientemente competitivas para que el pedido sea viable.
Formal, polite
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Lamentablemente no podemos aceptar su oferta porque...
Formal, polite
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Quisiéramos cancelar nuestro pedido. El número de pedido es...
Formal, direct
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Nos vemos en la obligación de cancelar nuestro pedido debido a...
Formal, direct
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Ya que no pueden ofrecernos una tarifa más baja, lamentamos informarle que no podremos hacer el pedido con ustedes.
Formal, very direct
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
No tenemos otra alternativa que cancelar nuestra orden de...
Formal, very direct