Hungarian | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Nous considérons l'achat de...
Gondolkozunk a ... vásárlásán.
Formal, tentative
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Örömmel tudatjuk, hogy szeretnénk Önöktől rendelni....
Formal, very polite
Nous voudrions passer une commande.
Szeretnénk rendelést leadni.
Formal, polite
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Mellékelten találja a rendelésünket ...
Formal, polite
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Csatolva találja a rendelésünket.
Formal, polite
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Állandó keresletünk van a ... iránt és szeretnénk rendelni ...
Formal, polite
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Ezúton szeretnénk rendelni...
Formal, direct
Nous désirons vous acheter...
Szeretnénk Önöktől ....-t vásárolni.
Formal, direct
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Elfogadnak egy rendelést ...-ból/ből ...áron...?
Formal, very direct
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Várjuk az írásos visszaigazolást.
Formal, polite

Order - Confirming

Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Vissza tudná igazolni a megrendelés dátumát és az árat faxon?
Formal, polite
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
A rendelését a lehető leggyorsabban feldolgozzuk.
Formal, very polite
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
A rendelése feldolgozás alatt van és reméljük, hogy a rendelés szállításra kész lesz még ... előtt.
Formal, polite
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
A szóbeli megállapodásunknak megfelelően, küldjük a szerződést aláírásra.
Formal, direct
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
A csatolmányban megtalálja a szerződés két másolatát.
Formal, direct
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Kérjük a kézhezkapás után maximum 10 napon belül küldje vissza a szerződést aláírt példányát
Formal, direct
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Ezáltal visszaigazoljuk a foglalásukat.
Formal, polite
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Ezáltal visszaigazoljuk a ... napi szóbeli rendelésüket.
Formal, direct
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Elfogadjuk a fizetési feltételeiket és megerősítjük, hogy a fizetés a visszavonhatatlan hitel-levélen/nemzetközi utaláson/banki utaláson keresztül fog történni.
Formal, direct
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Megkaptuk a faxot, és visszaigazoljuk a rendelést.
Formal, direct
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Azzal a feltétellel adjuk fel ezt a rendelést, hogy a kiszállításnak ... előtt kell történnie.
Formal, direct
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Az áru ...napon/héten/hónapon belül feladásra kerül.
Formal, direct

Order - Changing order details

Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Lehetséges a rendelésünk lecsökkentése ...-ról/ről...-ra/re?
Formal, polite
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Lehetséges a rendelés növelése ...-ról/ről ...-ra/re?
Formal, polite
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Lehetséges a rendelés késeltetése ....-ig?
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Sajnálattal kell értesítenem, hogy sajnos nem fogjuk tudni az árut kiszállítani ...-ig.
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Sajnálattal értesítjük, hogy sajnos a rendelés nem lesz készen a holnapi szállításra.
Formal, polite

Order - Cancelling

Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, hogy mással kívánjuk lebonyolítani a rendelést.
Formal, very polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Sajnálattal értesítjük, a rendelést mással bonyolítjuk le.
Formal, very polite
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Sajnos ezek az árucikkek már nem elérhetően raktáron, ezért törölnünk kell a rendelésüket.
Formal, polite
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Sajnos az Önök feltételei nem elég versenyképesek, hogy a rendelés megvalósítható legyen
Formal, polite
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Sajnos nem tudjuk elfogadni az ajánlatukat, mivel...
Formal, polite
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Szeretnénk törölni a rendelésünket. A rendelés száma ...
Formal, direct
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Kénytelen vagyunk törölni a megrendelésünket, mivel...
Formal, direct
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Mivel Önök nem hajlandóak alacsonyabb árat adni, ezért sajnos nem tudunk Önöknél rendelést leadni
Formal, very direct
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Nem látunk más megoldást, mint törölni a rendelésünket a ....
Formal, very direct