Romanian | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formal, tentative
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formal, very polite
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Am dori să plasăm o comandă.
Formal, polite
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formal, polite
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formal, polite
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formal, polite
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formal, direct
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formal, direct
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formal, very direct
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formal, polite

Order - Confirming

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formal, polite
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formal, very polite
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formal, polite
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formal, direct
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formal, direct
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formal, direct
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formal, polite
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formal, direct
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formal, direct
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formal, direct
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formal, direct
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formal, direct

Order - Changing order details

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formal, polite
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formal, polite
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formal, polite
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formal, polite
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formal, polite

Order - Cancelling

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formal, very polite
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formal, very polite
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formal, polite
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formal, polite
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formal, polite
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formal, direct
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formal, direct
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formal, very direct
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formal, very direct