Dutch | Phrases - Business | Order

Order - Placing

Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Wij overwegen de aanschaf van ...
Formal, tentative
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Formal, very polite
Мы хотели бы заказать
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Formal, polite
Тут же еще один наш заказ на...
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Formal, polite
Тут же вы найдете наш заказ
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Formal, polite
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Formal, polite
Одновременно мы хотели бы заказать...
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Formal, direct
Мы намерены купить у вас...
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Formal, direct
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Formal, very direct
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Formal, polite

Order - Confirming

Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Formal, polite
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Formal, very polite
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Formal, polite
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Formal, direct
В приложении вы найдете две копии контракта
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
Formal, direct
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Formal, direct
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Formal, polite
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Formal, direct
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Formal, direct
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Formal, direct
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Formal, direct
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Formal, direct

Order - Changing order details

Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Formal, polite
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Formal, polite
Возможно ли продлить заказ до...
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Formal, polite
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Formal, polite
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Formal, polite

Order - Cancelling

К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Formal, very polite
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Formal, very polite
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Formal, polite
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Formal, polite
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Formal, polite
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Formal, direct
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Formal, direct
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Formal, very direct
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Formal, very direct