Korean | Phrases - Business | Order

Order - Placing

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
저희는 .... 구입을 고려중에 있습니다.
Formal, tentative
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
귀사의 .... 를 주문하게 되어 기쁩니다.
Formal, very polite
Bir sipariş vermek istiyoruz.
주문을 하고 싶습니다.
Formal, polite
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
동봉된 자료는 ... 에 대한 저희 회사의 주문 내역서 입니다.
Formal, polite
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
동봉된 자료에서 저희의 주문 사항을 보실 수 있습니다.
Formal, polite
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
저희는 ...에 대한 꾸준한 수요가 있습니다. 그래서 ...를 주문하고 싶습니다.
Formal, polite
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
... 주문내역서를 첨부하여 보냅니다.
Formal, direct
Sizden ... almaya niyetliyiz.
귀사로 부터 ...를 구입하고 싶습니다.
Formal, direct
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
귀사의 ... 를 ...의 가격으로 구입하고 싶은데, 가능할까요?
Formal, very direct
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
확답을 기다리겠습니다. 문서 형태로 또는 글로 써서 주시면 감사하겠습니다.
Formal, polite

Order - Confirming

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
발송 날짜와 가격을 팩스로 확인하여 주시겠습니까?
Formal, polite
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
귀하의 주문은 최대한 빨리 처리 될 것입니다.
Formal, very polite
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
주문이 완료되었습니다. ... 이전에, 배송준비가 완료될 것으로 예상됩니다.
Formal, polite
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
그동안 구두로 계약한것을, 귀사의 사인을 받기 위해 다음의 계약서를 보내드립니다.
Formal, direct
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
동봉된 자료에 2장의 계약 사본이 있습니다.
Formal, direct
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
이 편지를 받으신 후, 10일 내에 계약서에 사인을 하여서 다시 보내주시기 바랍니다.
Formal, direct
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
이로써 귀하의 주문을 완료합니다.
Formal, polite
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
이것은 ...에 이루어진 저희의 구두 계약을 확인하고자 하는 것입니다.
Formal, direct
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
귀하의 지불약관을 받아들이며, 지불금액은 취소할 수 없는 신용장/ 국제 우편환( IMO)/ 은행 송금으로 이루어 질것을 확인드립니다.
Formal, direct
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
방금 귀하의 팩스를 받았으며, 명시하신 주문을 확인하였음을 알려드립니다.
Formal, direct
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
저희는 본 주문을 ....전에 물품이 도착하여야 한다는 조건과 함께 "가주문"으로 분류해놓았습니다.
Formal, direct
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
주문하신 상품은 ... 일/ 주/ 달 안에 배송 될 것입니다.
Formal, direct

Order - Changing order details

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
.... 에서 ...로 주문량을 줄이는게 가능할까요?
Formal, polite
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
...에서 ...로 주문량을 늘리는게 가능할까요?
Formal, polite
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
....까지 주문을 미루는게 가능할까요?
Formal, polite
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
죄송스럽지만, ...까지 배송이 어렵게 됐음을 알려드리게 됐습니다.
Formal, polite
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
죄송스럽지만, 본 주문은 내일 발송 되기 어려울 것으로 보입니다.
Formal, polite

Order - Cancelling

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
죄송합니다만, 저희가 다른 곳에서 주문을 하기로 했음을 알려드립니다.
Formal, very polite
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
저희는 이미 다른 곳에 주문을 신청하였음을 알려드리게 되어 죄송합니다.
Formal, very polite
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
안타깝게도 이 제품들은 더 이상 판매하지 않습니다/ 잔고가 없습니다. 그래서 저희는 귀하의 주문을 취소하여야만 합니다.
Formal, polite
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
안타깝게도 귀사가 제공한 조건들은 주문을 성립시킬 만큼 충분히 경쟁적이지 못합니다.
Formal, polite
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
죄송하지만 .... 이유로 귀사의 제안을 받아들일 수 없습니다.
Formal, polite
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
저희의 주문을 취소 하고 싶습니다. 주문번호는 ... 입니다.
Formal, direct
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
... 한 이유 때문에 어쩔 수 없이 주문을 취소해야 합니다.
Formal, direct
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
귀사께서 더 낮은 가격을 제공해주실 의향이 없으시기 때문에, 저희는 유감스럽지만 귀사에 주문 신청을 할 수 없음을 알려드립니다.
Formal, very direct
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
... 의 주문을 취소하는 것 밖에 달리 방법이 없습니다.
Formal, very direct