French | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Je voudrais réserver...
Formal, polite
Přál bych si zarezervovat...
Je souhaiterais réserver...
Formal, polite
Máte volná místa na...
Avez-vous des chambres libres ?
Formal, polite
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Formal, polite
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Formal, polite
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Je voudrais réserver... au nom de...
Formal, polite
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Formal, polite

Reservations - Changing

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Formal, polite
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Formal, polite
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Formal, very polite
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Formal, polite
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Formal, polite
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Formal, polite
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Formal, polite