Spanish | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Quisiera reservar...
Formal, polite
Přál bych si zarezervovat...
Me gustaría reservar...
Formal, polite
Máte volná místa na...
¿Tiene una habitación disponible para...
Formal, polite
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Quisiera reservar una habitación para el...
Formal, polite
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Quisiéramos reservar una de sus salas de conferencias con capacidad para 100 asistentes.
Formal, polite
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Quisiera reservar... a nombre de...
Formal, polite
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
También necesitamos los siguientes equipos y servicios:
Formal, polite

Reservations - Changing

Bylo by možné změnit datum rezervace na...
¿Sería posible cambiar la fecha de la reservación para el día...
Formal, polite
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Lamentablemente tengo un compromiso para el día que estipulamos. ¿Sería posible reservar la habitación para otra fecha?
Formal, polite
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Temo que tendré que pedirle que modifique mi reservación del día... para el día...
Formal, very polite
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Quisiera reservar una sala adicional para servir el almuerzo después de la reunión.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Me temo que tendré que cancelar nuestra reservación del... debido a...
Formal, polite
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Debido a..., me temo que tendré que cancelar mi reservación.
Formal, polite
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Lamentablemente tendré que cancelar nuestra reservación para una sala de conferencias pequeña y una cena de tres platos.
Formal, polite
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
No pude contactarlo por teléfono, por eso le escribo este email para informarle que tendré que cancelar nuestra reservación para mañana. Siento mucho el inconveniente causado.
Formal, polite