German | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Ik zou graag ... reserveren ...
Ich würde gerne ... reservieren...
Formal, polite
Ik wil graag ... reserveren ...
Ich möchte gerne ... reservieren...
Formal, polite
Heeft u een vrije kamer op ...
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Formal, polite
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Formal, polite
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Formal, polite
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Formal, polite
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Formal, polite

Reservations - Changing

Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Formal, polite
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Formal, polite
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Formal, very polite
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Formal, polite
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Formal, polite
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Formal, polite
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Formal, polite