Portuguese | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Mi ŝatus rezervi...
Eu gostaria de reservar...
Formal, polite
Mi deziras rezervi...
Eu desejo reservar...
Formal, polite
Ĉu vi havas malplenaĵoj la...
Existe alguma vaga para o dia...
Formal, polite
Mi ŝatus rezervi ĉambron la...
Eu gostaria de reservar um quarto/ um lugar no(a)...
Formal, polite
Ni ŝatus rezervi unu el viaj konferencsalonoj por 100 personoj.
Nós gostaríamos de reservar uma das suas salas de conferências com capacidade para 100 pessoas.
Formal, polite
Mi ŝatus rezervi... en la nomo de...
Eu gostaria de reservar... em nome de...
Formal, polite
Ni ankaŭ bezonas la sekvajn teamon kaj servojn:
Também precisamos dos seguintes equipamentos e serviços:
Formal, polite

Reservations - Changing

Ĉu estus eble ŝanĝi la daton de la rezervigo al...
Seria possível alterar a data da reserva para...
Formal, polite
Bedaŭrinde mi havas alian kunvenon sur la tago, ke ni aranĝis. Ĉu estus ebla rezervi la ĉambron ĉe alia dato?
Infelizmente tenho outra reserva no dia em que combinamos. Seria possível reservar o quarto/ lugar em outra data?
Formal, polite
Mi timas, ke mi devas peti vin ŝanĝi mian rezervigon de... al...
Desculpe-me mas devo solicitar a alteração da minha reserva de...para...
Formal, very polite
Mi ŝatus rezervi plian ĉambron, kie lunĉo estos servita post la kunveno.
Gostaria de reservar um espaço / lugar/ quarto/ adicional onde possa ser servido o almoço após a reunião.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Mi timas, ke mi devos nuligi nian rezervadon por... ĉar...
Lamento ter que cancelar a nossa reserva de...pois...
Formal, polite
Pro..., mi timas, ke mi devas nuligi mian rezervigon.
Devido a..., sinto informar que devo cancelar minha reserva.
Formal, polite
Bedaŭrinde mi devas nuligi nian rezervadon por malgranda salono de konferenco kaj vespermanĝo.
Infelizmente tenho que cancelar nossa reserva de uma sala de conferências pequena e jantar com três pratos distintos.
Formal, polite
Mi ne povis atingi vin telefone, do mi skribas al vi tiun mesaĝon por diri al vi, ke mi devas nuligi nian rezervadon por la salono de konferenco. Mi ege bedaŭras por ajna kaŭzita ĝeno.
Não consegui falar com o senhor por telefone, portanto escrevo este e-mail para informar-lhe que devo cancelar nossa reserva da sala de conferências. Lamento muito por qualquer inconveniência causada.
Formal, polite