English | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Haluaisin varata...
I would like to book…
Formal, polite
Haluaisin varata...
I wish to book…
Formal, polite
Onko teillä vapaita huoneita...
Do you have any vacancies on…
Formal, polite
Haluaisin varata huoneen...
I would like to reserve a room on the…
Formal, polite
Haluaisimme varata yhden konferenssihuoneistanne 100 henkilölle.
We would like to reserve one of your conference rooms with seating capacity for 100 people.
Formal, polite
Haluaisin tehdä varauksen nimellä...
I would like to reserve…in the name of...
Formal, polite
Tarvitsemme myös seuraavia tarvikkeita ja palveluja:
We also need the following equipment and services:
Formal, polite

Reservations - Changing

Olisiko mahdollista muuttaa varaustamme...
Would it be possible to change the date of the booking to…
Formal, polite
Valitettavasti olenkin varattu aiemmin sovittuna päivänä. Voisinko siirtää varaukseni toiselle päivälle?
Unfortunately I am double booked on the day we arranged. Would it be possible to reserve the room for another date?
Formal, polite
Joudun valitettavasti pyytämään teitä muuttamaan varaukseni...
I am afraid I must ask you to alter my booking from…to…
Formal, very polite
Haluaisin varata ylimääräisen huoneen, missä tarjoiltaisiin lounas tapaamisen jälkeen.
I would like to reserve an additional room, where lunch will be served after the meeting.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Joudun valitettavasti peruuttamaan varaukseni ... koska...
I'm afraid I have to cancel our reservation for…because…
Formal, polite
... takia joudun peruuttamaan varaukseni.
Owing to…, I am afraid that I must cancel my booking.
Formal, polite
Valitettavasti joudun perumaan varaukseni pienelle konferenssihuoneelle sekä kolmen ruokalajin illalliselle.
Unfortunately I have to cancel our reservation for a small conference room and a three course dinner.
Formal, polite
En saanut teitä puhelimitse kiinni, joten kirjoitan postitse konferenssihuoneen varauksen peruutuksesta. Olen erittäin pahoillani kaikesta aiheutuneesta vaivasta.
I could not reach you on the phone, so I am writing you this mail to tell you I have to cancel our reservation for the conference room. I'm extremely sorry for any inconvenience caused.
Formal, polite