Vietnamese | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Haluaisin varata...
Tôi muốn đặt...
Formal, polite
Haluaisin varata...
Tôi muốn đặt...
Formal, polite
Onko teillä vapaita huoneita...
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Formal, polite
Haluaisin varata huoneen...
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Formal, polite
Haluaisimme varata yhden konferenssihuoneistanne 100 henkilölle.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Formal, polite
Haluaisin tehdä varauksen nimellä...
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Formal, polite
Tarvitsemme myös seuraavia tarvikkeita ja palveluja:
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Formal, polite

Reservations - Changing

Olisiko mahdollista muuttaa varaustamme...
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Formal, polite
Valitettavasti olenkin varattu aiemmin sovittuna päivänä. Voisinko siirtää varaukseni toiselle päivälle?
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Formal, polite
Joudun valitettavasti pyytämään teitä muuttamaan varaukseni...
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Formal, very polite
Haluaisin varata ylimääräisen huoneen, missä tarjoiltaisiin lounas tapaamisen jälkeen.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Joudun valitettavasti peruuttamaan varaukseni ... koska...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Formal, polite
... takia joudun peruuttamaan varaukseni.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Formal, polite
Valitettavasti joudun perumaan varaukseni pienelle konferenssihuoneelle sekä kolmen ruokalajin illalliselle.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Formal, polite
En saanut teitä puhelimitse kiinni, joten kirjoitan postitse konferenssihuoneen varauksen peruutuksesta. Olen erittäin pahoillani kaikesta aiheutuneesta vaivasta.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Formal, polite