Czech | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Je voudrais réserver...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formal, polite
Je souhaiterais réserver...
Přál bych si zarezervovat...
Formal, polite
Avez-vous des chambres libres ?
Máte volná místa na...
Formal, polite
Je voudrais réserver une chambre pour le...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formal, polite
Nous aimerions réserver une de vos salles de conférence avec une capacité de 100 places assises.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formal, polite
Je voudrais réserver... au nom de...
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formal, polite
Nous avons également besoin de l'équipement et services suivants :
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formal, polite

Reservations - Changing

Serait-il possible de changer la date de réservation au...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formal, polite
Je suis malheureusement déjà occupé le jour que nous avions prévu. Serait-il possible de réserver la salle à une autre date ?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formal, polite
Je vais devoir vous demander de modifier ma réservation du... au...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formal, very polite
J'aimerais réserver une salle supplémentaire où le déjeuner serait servi après la réunion.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

J'ai bien peur de devoir annuler notre réservation de... parce que...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formal, polite
Suite à..., je vais de devoir annuler ma réservation.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formal, polite
Je dois malheureusement annuler ma réservation de la petite salle de conférence et du dîner complet.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formal, polite
Comme je n'ai pas réussi à vous joindre au téléphone, je vous écris ce courriel pour vous dire que je dois annuler votre rendez-vous de demain. Je vous présente mes excuses pour la gêne occasionnée.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formal, polite