Czech | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Ich würde gerne ... reservieren...
Chtěl(a) bych si zarezervovat...
Formal, polite
Ich möchte gerne ... reservieren...
Přál bych si zarezervovat...
Formal, polite
Haben Sie ein freies Zimmer am...
Máte volná místa na...
Formal, polite
Ich würde gerne für den ... ein Zimmer reservieren...
Chtěl(a) bych si zarezervovat pokoj na...
Formal, polite
Wir würden gerne einen Ihrer Konferenzräume mit 100 Sitzplätzen reservieren.
Chtěl(a) bych si zarezervovat jednu z Vašich konferenčních místností s kapacitou sedadel pro 100 lidí.
Formal, polite
Ich würde gerne ... im Namen von ... reservieren.
Chtěla bych si zarezervovat... na jméno...
Formal, polite
Wir bräuchten außerdem folgende Ausstattung und Dienstleistungen:
Potřebujeme také následující vybavení a služby:
Formal, polite

Reservations - Changing

Wäre es möglich, dass Datum der Reservierung auf den ... zu ändern...
Bylo by možné změnit datum rezervace na...
Formal, polite
Leider habe ich am vereinbarten Tag zwei Termine gleichzeitig ausgemacht. Wäre es möglich, das Zimmer für einen anderen Tag zu reservieren?
Bohužel jsem si domluvil příliš mnoho, než mohu stihnout, na den, kdy jsme se dohodli. Bylo by možné rezervovat místnost na další den?
Formal, polite
Leider muss ich Sie bitten, meine Reservierung für den ... auf den ... umzubuchen...
Obávám se, že Vám musím požádat o změnu rezervace od... do...
Formal, very polite
Ich würde gerne ein zusätzliches Zimmer reservieren, wo nach der Besprechung das Mittagessen serviert wird.
Chtěla bych rezervovat další pokoj, kde se bude po zasedání podávat oběd.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Leider muss ich meine Reservierung für ... stornieren, weil...
Obávám se, že musím zrušit naší rezervaci na..., protože...
Formal, polite
Aufgrund von ... muss ich meine Reservierung leider stornieren.
Kvůli... se obávám, že budu muset zrušit mojí rezervaci.
Formal, polite
Leider muss ich unsere Reservierung für einen kleinen Konferenzraum und ein dreigängiges Abendessen stornieren.
Bohužel musím zrušit naší rezervaci na malou konferenční místnost a večeři o třech chodech.
Formal, polite
Leider konnte ich Sie telefonisch nicht erreichen, so dass ich Ihnen diese E-Mail schreibe, um Ihnen mitzuteilen, dass ich unsere Reservierung für den Konferenzraum stornieren muss. Eventuelle Unannehmlichkeiten bitte ich zu entschuldigen.
Nemohl(a) jsem se Vás dostihnout na telefonu, proto píši tento e-mail, abych Vám řekl(a), že musím zrušit naší rezervaci na konferenční místnost. Omlouvám se za jakékoli vzniklé nepříjemnosti.
Formal, polite