Vietnamese | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

मैं... बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी.
Tôi muốn đặt...
Formal, polite
मैं... बुक करना चाहूँगा.
Tôi muốn đặt...
Formal, polite
क्या... पर कोई सीट रिक्त हैं?
Cho hỏi có phòng trống/chỗ trống vào... không?
Formal, polite
मैं एक कमरा बुक करना चाहूँगा... के लिए.
Tôi muốn đặt một phòng vào...
Formal, polite
हम आपकी सभाकक्ष जिस में १०० लोगों के लिए सुविधा है, वह बुक करना चाहेंगे.
Chúng tôi muốn đặt một phòng hội thảo cho 100 người.
Formal, polite
मै... बुक करना चाहूँगा... के नाम पर.
Tôi muốn đặt... dưới tên người đặt là...
Formal, polite
हमे निम्नलिखी उपकरण और सेवाओं कि ज़रूरत होगी.
Chúng tôi còn cần những trang thiết bị và dịch vụ sau:
Formal, polite

Reservations - Changing

क्या हम हमारा बुकिंग... को बदल सकते हैं?
Liệu tôi có thể thay đổi ngày đặt sang...
Formal, polite
दुर्भाग्य से जिस दिन के लिए हमने कमरा बुक किया था उस दिन मै बहुत ही व्यस्त हूँ, क्या वह कमरा मेरे लिए किसी और दिन के लिए बुक किया जा सकता है?
Rất tiếc là vào ngày đặt phòng tôi lại bị trùng lịch. Liệu tôi có thể dời ngày đặt phòng được không?
Formal, polite
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग... से... को बदलना होगा.
Tôi e rằng tôi phải phiền ông/bà dời lịch đặt chỗ/đặt phòng của tôi từ... sang...
Formal, very polite
मै एक और कमरा बुक करना चाहूँगा/चाहूँगी जहाँ सम्मेलन के बाद खान परोसा जाएगा.
Tôi muốn đặt thêm một phòng nữa để phục vụ bữa trưa sau cuộc họp
Formal, polite

Reservations - Cancelling

माफ कीजिए लेकिन मुझे हमारा... के लिए बुकिंग रद्द करना होगा क्योंकि...
Tôi e rằng chúng tôi phải hủy yêu cầu đặt... vì...
Formal, polite
क्षमा कीजिए लेकिन मुझे मेरी बुकिंग रद्द करनी पडेगी.
Vì lý do..., tôi e rằng tôi phải hủy đặt phòng/đặt chỗ.
Formal, polite
मुझ खेद है कि मुझे सभाकक्ष और भोजन का बुकिंग रद्द करनी होगी.
Tôi rất tiếc rằng tôi phải hủy yêu cầu đặt phòng họp và bữa tối 3 món của chúng tôi.
Formal, polite
आप फोन पर नही मिले इस लिए मेल भेज रहा हूँ. मुझे खेद है यह बताकर कि सभाकक्ष की हमारी बुकिंग हमे रद्द करनी होगी. आपकी असुविधा के लिए खेद है.
Do không thể liên lạc với ông/bà qua điện thoại, tôi xin gửi email này để thông báo hủy yêu cầu đặt phòng họp của chúng tôi. Rất xin lỗi vì đã làm phiền ông/bà.
Formal, polite