Dutch | Phrases - Business | Reservations

Reservations - Booking

Vorrei riservare...
Ik zou graag ... reserveren ...
Formal, polite
Vorrei prenotare...
Ik wil graag ... reserveren ...
Formal, polite
Ci sono ancora dei posti liberi per...
Heeft u een vrije kamer op ...
Formal, polite
Vorrei prenotare una stanza al...
Ik wil graag een kamer reserveren op ...
Formal, polite
Vorremmo prenotare una delle vostre sale conferenza con una capacità di almeno 100 persone.
Wij willen graag één van uw conferentieruimtes met 100 zitplaatsen reserveren.
Formal, polite
Vorrei effettuare una prenotazione a nome...
Ik wil graag ... reserveren namens ...
Formal, polite
Vorremmo avere a disposizione i seguenti servizi e la seguente apparecchiatura:
Wij hebben daarnaast de volgende uitrusting en diensten nodig:
Formal, polite

Reservations - Changing

Sarebbe possibile cambiare la data della prenotazione al...
Zou het mogelijk zijn om de datum van de reservering te wijzigen naar ...
Formal, polite
Per errore ho riservato la stessa sala due volte. Pensa sia possibile riservare la sala per un'altra data?
Helaas heb ik op de afgesproken dag twee afspraken tegerlijkertijd ingepland. Zou het mogelijk zijn om de kamer voor een andere dag te reserveren?
Formal, polite
Mi trovo costretto a chiederLe di modificare la data della mia prenotazione dal... al...
Ik moet u helaas vragen mijn reservering van ... naar ... te wijzigen.
Formal, very polite
Vorrei aggiungere una sala alla mia prenotazione, dove vorremmo venisse servito il pranzo dopo l'incontro.
Ik wil graag een extra kamer reserveren, waar na de bespreking de lunch wordt geserveerd.
Formal, polite

Reservations - Cancelling

Mi dispiace dover disdire la mia prenotazione del... a causa di...
Helaas moet ik mijn reservering voor ... annuleren, omdat ...
Formal, polite
A causa di..., mi trovo costretto/a a cancellare la mia prenotazione.
Ten gevolge van ... moet ik mijn reservering helaas annuleren.
Formal, polite
Sfortunatamente devo cancellare la nostra prenotazione per una sala conferenze piccola e per una cena a tre portate.
Helaas moet ik onze reservering voor een kleine conferentieruimte en een driegangendiner annuleren.
Formal, polite
Non essendo riuscito/a a raggiungerLa telefonicamente, Le scrivo per annullare la prenotazione della sala conferenze. Mi scuso per l'inconveniente.
Helaas kon ik u telefonisch niet bereiken en daarom schrijf ik u nu deze e-mail, om u mede te delen dat ik onze reservering van de conferentieruimte moet annuleren. Ik verontschuldig mij voor eventuele ongemakken.
Formal, polite